Feile Roise Rua Arranmore Island Donegal Irish music festival

Doimnic Mac Giolla Bhríde

Doimnic Mac Giolla Bhríde, from the northwest Gaeltacht of Donegal, has been immersed in the culture of the area from a young age. This area, which is the last Gaelic speaking area in Ulster, preserves not only the Donegal sean-nós songs but also songs from all over Ulster. As a young singer his main influences were Caitlín Ní Dhomhnaill, Lillis Ó Laoire, Áine Bn. Uí Laoi, Mairead Ní Mhaonaigh and his mother Nellie Nic Giolla Bhríde. He studied music at university and now works as a full-time musician. He has released four highly commended CDs, Saol na Suáilce (solo CD), Siansaí (choir CD), Guaillimh a’ chéile (CD with Scottish sean-nós singer Griogair Labhruidh) and Smúidghealach (CD with arrangements for string quintet, clarinet and uilleann pipes). Recently he published a book and CD for children Ící Pící. The promotion of the sean-nós tradition is his greatest motivation and as well as teaching sean-nós, Doimnic is the director of three sean-nós choirs, Cór Thaobh a’ Leithid from Donegal, which he founded, a Belfast based choir – Cór Loch Laoi and a choir based in Castlwellan. In 2009 he won the prestigious Corn Uí Riada, the highest accolade in Ireland for sean-nós singers.

 

As Gaoth Dobhair do Dhoimnic agus tá aithne mhaith air mar cheoltóir ansin ó bhí sé ina ghasúr. Ba mhór an t-ábhar bróid agus lúcháir dó é, i Samhain 2009, nuair a bhain sé Corn Uí Riada, an gradam is mó a bhronntar ar cheoltóirí sean-nóis in Éirinn. Tá staidéar déanta aige ar an cheol ar an ollscoil ach is óna áit dhúchais a fhaigheann sé a threoir agus tionchair ó thaobh an cheoil; ó leithéidí Chaitlín Ní Dhomhnaill (nach maireann), a bhí ina comharsan aige agus óna bhfuair sé teagasc maith, agus ó bheith ag éisteacht le ceoltóirí mar Lillis Ó Laoire, Annie Eoghain Éamainn, Mairéad Ní Mhaonaigh agus óna mháthair Nellie atá ag teagasc ceoil do pháistí le blianta fada i nGaoth Dobhair. Is é cur chun cinn an tsean-nóis an paisean is mó ag Doimnic agus chomh maith le bheith ag teagasc an tsean-nóis tá sé ina stiúrthóir ar Chór Thaobh a’ Leithid i nGaoth Dobhair agus Cór Loch Laoi i mBéal Feirste. Tá ceithre dhlúthdhiosca eisithe aige ‘Saol na Suáilce’ (sean-nós aonarach), ‘Siansaí’ (Cór Thaobh a’ Leithid), ‘Guaillimh a’ chéile’ (comhoibriú ceolmhar leis an cheoltóir Albanach Griogair Labhruidh) agus ‘Smúidghealach’ (sean-nós le cóiriúchán de ceithreád, clarinet agus píb uilleann), chomh maith le leabhair agus dlúthdhiosca do pháistí ‘Ící Pící’.

Close Menu