Programme/ Clár 2022

I gcomhar le/in partnership with
Other Voices

19ú-22ú Bealtaine May

 19ú Bealtaine/  19th May

Beo ón oileán
Live from Arranmore 
ar Youtube, Facebook & Twitter

Click the link below to join the live stream 19.05.22 or to subscribe for a reminder.

 20ú Bealtaine/  20th May

Céilí, seisiúin ceoil agus amhránaíochta, tuilleadh eolais ag teacht.

Céilí, music and singing sessions, more information to come soon.

 21ú Bealtaine/  21st May

Seisiúin ceoil agus amhránaíochta, cainteanna agus ceolchoirm san ionad pobal, turais báid, ceardlannna, tuilleadh eolais ag teacht.

Music and singing sessions, talks and concert in the community centre, boat trips, workshops, more information to come soon.

 22ú Bealtaine/  22nd May

Seisiúin ceoil agus amhránaíochta, tuilleadh eolais ag teacht.

Music and singing sessions,  more information to come soon.

Bígí linn ar an oilean nó beo ar líne.  Beidh nasc don bheoshruth ar an leathanach seo. Coinnigh súil ar na suíomhanna meáin shóisialta s’againne leis an t-eolas is déanaí a fháil.  

Join us live on the island or online. Link to the online live stream with Other Voices will be on this page. Follow us on social media for updates.