Edwina Guckian

Dancer, choreographer, film maker, farmer and community activist Edwina Guckian is firmly rooted in her home county of Leitrim. Having grown up in a family of musicians and dancers and being influenced further by the locals of Roscommon and Leitrim, her unique style of Sean Nós dancing developed from an early age. She is the artist director of Leitrim Dance Festival as well as Áirc Damhsa now in its 19th year – a culture club for children and adults to celebrate Irish culture through music, song, dance, folklore and Gaeilge. Recent work includes reviving the Mumming tradition in Leitrim through Sowing the Seed project which sees over 350 Leitrim people growing oats organically on their land and using the oats and straw sustainably. Most recently she was awarded the TG4 Gradam Comaine for her outstanding contribution to the traditional arts. Edwina is the artist in residency at St. Patrick’s Campus DCU Drumcondra for 2022/23.

Is rinceoir, córagrafaí, déantóir scannán, feirmeoir agus gníomhaí pobail í Edwina Guckian. Is as teaghlach ceoltóirí agus rinceoirí í agus tá sí fréamhaithe go daingean ina contae dúchais, Co. Liatroma. Tá stíl uathúil damhsa ar an sean nós forbartha aici féin, faoi thionchar mhuintir na háite i Ros Comáin agus gCo. Liatroma. Tá sí ina stiúrthóir ealaíne ar Fhéile Rince Liatroma agus ar Áirc Damhsa – club cultúir do pháistí agus do dhaoine fásta a bunaíodh beagnach fiche bliain ó shin chun an cultúr Gaelach a cheiliúradh tríd an cheol, an amhránaíocht, an rince, an béaloideas agus an Ghaeilge. Le roinnt blianta anuas, tá athbheochan déanta aici ar thraidisiún na cleamaireachta i gCo. Liatroma tríd an tionscadal Sowing the Seed, tionscadal a spreag breis is 350 duine sa chontae le coirce a fhás go horgánach ar a gcuid talún féin agus le coirce agus tuí a úsáid ar bhealach inbhuanaithe. Bronnadh Gradam Comaine TG4 uirthi in 2022 as an éacht atá déanta aici do na healaíona traidisiúnta. Is í Edwina an t-ealaíontóir cónaitheach ag Campas Naomh Pádraig DCU Droim Conrach do 2022/23.